Kwaliteitstoetsing verwijzers van alle organisaties

Na het afsluiten van elk traject bij MIDDELHUIS & DE WIT ontvangen alle betrokken personen een uitnodiging om mee te werken aan de kwaliteitstoetsing. Hieronder is het resultaat van afgelopen 3 jaar te zien. Wilt u meer inzicht of een specifiek overzicht van uw organisatie? Vraag een account aan bij Middelhuis & de Wit. U kunt de aanvraag indienen via de contactpagina

 1. De hulpverlening heeft een positieve bijdrage geleverd aan de situatie van de medewerker (verbetering opgetreden)
 2. De hulpverlening heeft een positieve bijdrage geleverd aan het functioneren in werk
 3. Legenda

  Antwoord 1: Er was geen sprake van disfunctioneren
  Antwoord 2: Er was sprake van disfunctioneren, het functioneren is verbeterd
  Antwoord 3: Er was sprake van disfunctioneren, het functioneren is verslechterd
  Antwoord 4: Er was sprake van disfunctioneren, het functioneren is onveranderd
 4. De hulpverlening heeft invloed gehad op het opheffen en/of verkorten van verzuim
 5. Legenda

  Antwoord 1: Er was geen sprake van (gedeeltelijk) verzuim
  Antwoord 2: Er was sprake van (gedeeltelijk) verzuim, nu volledige werkhervatting
  Antwoord 3: Er was sprake van (gedeeltelijk) verzuim, nu gedeeltelijke werkhervatting
  Antwoord 4: Er was sprake van (gedeeltelijk) verzuim, het verzuim is onveranderd
 6. MIDDELHUIS & DE WIT heeft in de hulpverlening rekening gehouden met zowel het belang van de werkgever als van de werknemer
 7. De hulpverlener heb ik als onafhankelijk ervaren
 8. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de hulpverlener
 9. Ik ben tevreden over de inhoud van het hulpverleningstraject
 10. Welk rapportcijfer geeft u de deskundigheid van de hulpverlener (goed in zijn vak)
 11. Rapportcijfer voor MIDDELHUIS & DE WIT - in zijn algemeenheid -
 12. Zou u MIDDELHUIS & DE WIT bij een ander aanbevelen

Respons verwijzers

Hieronder is te zien hoeveel procent van de verwijzers de vragenlijst heeft ingevuld.

Toetsing 2022Response
Vragenlijst verwijzer57% van de verwijzers heeft de vragenlijst ingevuld.
Toetsing 2023Response
Vragenlijst verwijzer44% van de verwijzers heeft de vragenlijst ingevuld.
Toetsing 2024Response
Vragenlijst verwijzer54% van de verwijzers heeft de vragenlijst ingevuld.