Kwaliteitstoetsing medewerkers van alle organisaties

Na het afsluiten van elk traject bij MIDDELHUIS & DE WIT ontvangen alle betrokken personen een uitnodiging om mee te werken aan de kwaliteitstoetsing. Hieronder is het resultaat van afgelopen 3 jaar te zien. Wilt u meer inzicht of een specifiek overzicht van uw organisatie? Vraag een account aan bij Middelhuis & de Wit. U kunt de aanvraag indienen via de contactpagina

  1. Man / Vrouw
  2. Leeftijd
  3. De hulpverlening heeft een positieve bijdrage geleverd aan mijn situatie (verbetering opgetreden)
  4. Ik waardeer het dat mijn werkgever hulpverlening voor medewerkers mogelijk maakt
  5. De hulpverlener heb ik als onafhankelijk ervaren
  6. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de hulpverlener
  7. Ik ben tevreden over de inhoud van het hulpverleningstraject
  8. Welk rapportcijfer geeft u de deskundigheid van de hulpverlener (goed in zijn vak)
  9. Rapportcijfer voor MIDDELHUIS & DE WIT - in zijn algemeenheid -
  10. Zou u MIDDELHUIS & DE WIT bij een ander aanbevelen

Respons medewerkers

Hieronder is te zien hoeveel procent van de medewerkers de vragenlijst heeft ingevuld.

Toetsing 2022Response
Vragenlijst medewerker63% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld.
Toetsing 2023Response
Vragenlijst medewerker64% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld.
Toetsing 2024Response
Vragenlijst medewerker68% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld.